Bình đựng nước | Tặng bạn, Bình giữ nhiệt,bình giữ nhiệt vỏ tre ruột inox,bình đựng nước,bình đựng nước vỏ tre,bình đựng nước khắc theo yêu cầu
Bình đựng nước | Tặng em, Bình giữ nhiệt,bình giữ nhiệt vỏ tre ruột inox,bình đựng nước,bình đựng nước vỏ tre,bình đựng nước khắc theo yêu cầu